แนวทางใหม่ที่เป็นไปได้ในการต่อต้านมะเร็งสมองในวัยเด็ก

การต่อต้าน DIPG ซึ่งเป็นเนื้องอกในสมองในวัยเด็กที่ร้ายแรงมักจะเป็นเกมนิ้ว การค้นพบที่ชี้ไปสู่แนวทางการรักษาใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยยืดระยะเวลาการอยู่รอดได้อย่างมีนัยสำคัญในเมาส์สองรุ่นการกำหนดเป้าหมายเส้นทางการผลิตพลังงานสองทางภายในเซลล์มะเร็งพร้อมกันสามารถช่วยเอาชนะผลของการกลายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่น

แพร่กระจายภายใน pontine glioma และเนื้องอกที่คล้ายกันมีลักษณะเฉพาะคือการกลายพันธุ์ของ epigenetic histone นั่นคือการกลายพันธุ์ใน spool ที่ DNA ล้อมรอบและอาจส่งผลต่อการแสดงออกของยีนยังไม่ชัดเจนว่าการกลายพันธุ์นี้ทำให้เกิดมะเร็งอย่างไร แต่มันเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีซึ่งหมายความว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้กำลังผลักดันชีววิทยาของเนื้องอกเหล่านี้อย่างรุนแรงการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อวิธีการใช้ยีนโดยไม่เปลี่ยนลำดับดีเอ็นเอที่อยู่เบื้องหลังซึ่งคล้ายกับวิธีที่เพลย์ลิสต์ของเพลงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเพลงเอง